cursuridecalificare.ro Web analytics

Organizăm curs instructor de fitness 

Acest curs instructor fitness este marca Stay Fit Academy realizat în parteneriat cu Asociația Succes în Educație și Sport și Stay Fit Gym (the best gym in town)

Pentru a vedea poze din timpul cursului de instructor fitness dati click aici

Organizăm cursuri autorizate pentru ocupaţia de instructor de fitness

Un curs, două certificate:

1.Certificat de absolvire al cursului de intructor de fitness cu recunoaștere națională și internațională!

2.Certificat de participare emis de Stay Fit Academy!

Durata cursului este de 5 săptămâni  (cursul se organizează sâmbăta și duminica)

Data de începere a următorului curs: click aici!

Condițiile de acces la curs sunt următoarele:

– pot participa la aceste cursuri toți cei care au absolvit învățământul liceal (12 clase – cu sau fără diplomă de bacalaureat) și au avizul medicului.

– cei care nu au absolvit 12 clase dar vor să urmeze acest curs, pot participa dar nu au posibilitatea de a susține examenul, implicit nu pot obține certificatul de absolvire cu recunoaștere internațională.

Înscrierea: se poate realiza trimițând documentele prin email pe contact@asociatiasucces.ro sau se poate face la sediul oricărui centru Stay Fit Gym (program: Luni – Vineri:  07:00 – 23:00 Sâmbăta:  09:00 – 22:00 Duminică:  10:00 – 20:00)

Cu copii de pe următoarele documente:

-act de identitate,

-certificat de naștere,

-certificat de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele,

-ultimul act de studiu (minim 12 clase absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat),

-adeverință medicală cu mențiunea apt pentru cursul de intructor de fitness.

Descrierea ocupaţiei
Instructorul de fitness îşi desfăşoară activitatea în spaţii/săli special amenajate şi dotate cu echipamente specifice.
Practicarea ocupaţiei Instructor de fitness presupune deţinerea unor competenţe referitoare la identificarea cerinţelor clienţilor, stabilirea tipurilor de programe de întreţinere corporală şi a tipurilor de exerciţii de fitness adecvate acestor cerinţe, precum şi la stabilirea necesarului de aparate şi accesorii în funcţie de tipurile de exerciţii de fitness ce urmează să fie efectuate de către clienţi, asigurând tot timpul funcţionalitatea aparatelor de fitness disponibile.
Pentru practicarea cu bune rezultate a ocupaţiei, instructorul de fitness are ca permanentă preocupare dezvoltarea pregătirii profesionale proprii, formarea unei „echipe“ cu clienţii şi cu colegii din cadrul sălii, în scopul de a lucra eficient, adoptând în mod permanent un stil de comunicare deschis, politicos şi constructiv, pe tot parcursul activităţilor specifice de instruire şi de monitorizare a clienţilor.
În desfăşurarea activităţii sale, instructorul de fitness utilizează un complex de echipamente specifice (aparatele şi accesoriile de fitness), cărora le asigură permanent funcţionalitatea (prin verificare şi întreţinere curentă), cu respectarea condiţiilor precizate în regulamentul intern al sălii. Responsabilitatea, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de comunicare, uşurinţa comunicării într-o limbă străină, discernământul, atenţia şi îndemânarea reprezintă câteva aptitudini absolut necesare practicării ocupaţiei instructor de fitness.

Competențele dobândite pe parcursul cursului sunt următoarele:

  • Întreţinerea curentă a aparatelor de fitness
  • Organizarea activităţii cu clientul
  • Stabilirea programului de fitness
  • Instruirea clienţilor
  • Monitorizarea activităţii clienţilor