Prima de carieră didactică

Instrumentul cu care Guvernul României susține dezvoltarea profesională a personalului didactic pentru achiziționarea de produse și servicii specifice activității didactice.

 

Ce sunt tichetele pe suport electronic pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic?

Prima de carieră didactică este oferită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 58/2023.

Ce valoare au și cum se pot folosi?

Valoarea nominală a Primei de carieră didactică este de 1.500 lei/an școlar.

Prima de carieră didactică poate fi utilizată conform O.U.G. nr. 58/2023, respectiv pentru achiziționarea de cărţi şi cursuri de specialitate, precum şi de echipamente IT. De asemenea, din suma alocată se poate cheltui până la 30% pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice.

Utilizarea cardului pentru achiziționarea altor produse decât cele menționate mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Sumele încărcate pe carduri pot fi utilizate doar în perioada de valabilitate a acestora, mai exact până la 31.08.2024.

 

Prima de carieră didactică în valoare de 1.500 lei va fi încărcată pe suport electronic (card) pentru următoarele categorii de beneficiari: personalul din învățământul preuniversitar de stat, cadre didactice, didactice auxiliare, aflate în activitate în anul școlar 2022 – 2023, precum și pentru personalul didactic având gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent.

De unde pot achiziționa materiale pentru susținerea activității didactice?

Prima de carieră didactică poate fi folosită doar la unitățile afiliate Pluxee, doar pentru achiziția de bunuri și servicii specifice nevoilor didactice, respectiv cărți de specialitate, cursuri de pregătire profesională, echipamente IT, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora.

Te poti inscrie online la CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA AICI —- https://cursuridecalificare.ro/inscriere-la-cursurile-online

Pentru mai multe detalii despre cursuri, program, durata si date de incepere, dati click pe link-ul aferent fiecarui curs:

Pentru inscriere completati formularul de pe pagina fiecarui curs.

Guvernul României alături de cadrele didactice

OUG nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile.

Ordinul Ministerului Educatiei nr. 6322/2023 din data de 22.09.2023 privind aprobarea tipologiei si a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023-2024.

Ordinul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene nr 3956/18.10.2023 pentru aprobarea modului de decontare a primelor de carieră în conformitate cu prevederile OUG nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și a unei prime de carieră profesională pentru personalul dedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile.

Cum se folosesc cardurile pentru prima de carieră didactică?

Doar la partenerii afiliați

Cardul poate fi utilizat în cea mai diversificată reţea de parteneri afiliați Pluxee, cu prezenţă locală sau naţională, inclusiv comercianţi online.

Nu se oferă rest în bani

Unităților partenere afilitate le este strict interzisă acordarea de rest de bani.

Nu se scot banii de pe card

Cardul pentru prima de carieră didactică nu poate fi folosit pentru efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

 

Pentru inscriere, fiind un curs acreditat, avem nevoie de anumite date asa ca va rugam sa accesati PAGINA DE INSCRIERE sau puteti sa trimiteti documentele pe adresa de email eurodeal33@hotmail.com.

Acte necesare la inscrierea la cursuri :

actul de identitate, certificatul de nastere, certificatul de casatorie (pentru doamne daca si-au schimbat numele), ultimul act de studiu, foaia matricola sau adeverinta de absolvire

Email- eurodeal33@hotmail.com

Telefon 0212555271, 0721646765

Pentru a vedea cum ajungeti la noi dati click aici: Harta cu indicatii de orientare!