Politică de rambursări și returnări

Centrul de Formare Profesionala Eurodeal nu este obligat și nu va restitui nici unui client contravaloarea pachetului dacă acesta a fost achiziționat cu succes în urma unei înscrieri prin platforma https://cursuridecalificare.ro, deoarece serviciul este considerat un serviciu intelectual 100% activ spre avantajul clientului și conține un discount acordat tocmai pentru asumarea participării.

În situația în care clientul care a achiziționat prin plata a unui serviciu de formare profesională la care din motive obiective nu poate participa, inainte de inceperea efectiva a cursului, Centrul de Formare Profesionala Eurodeal va putea să reprogrameze participarea la o sesiune viitoare și nu va percepe un cost suplimentar.

În situația excepțională, din vina exclusivă a furnizorului, în care cursul nu se va desfășura în datele stabilite la momentul înscrierii, Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL se obligă să restituie integral contravaloarea cursului în urma unei solicitări exprese formulate din partea clientului prin e-mail: eurodeal33@hotmail.com

Clienții au dreptul de a contesta serviciile din factura proforma emisă de platforma https://cursuridecalificare.ro  în termen de 24 ore de la emitere, iar Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL va analiza situația și va returna sumele achitate in termen de 48 de ore de la primirea solicitarii daca este cazul.