Asigurarea calitatii formarii profesionale a adultilor in cadrul

Centrului de Formare Profesionala Eurodeal SRL

POLITICA MANAGEMENTULUI

Strategia de dezvoltare a CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA EURODEAL are ca obiectiv fundamental satisfacerea cerinţelor clienţilor prin implementarea, certificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii, conform cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015, pentru următorul domeniu de activitate:,,Alte forme de invatamant N.C.A.”.

Pentru realizarea acestui obiectiv, managementul CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA EURODEAL a adoptat următoarele valori strategice:

  • satisfacerea cerinţelor clienţilor prin îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite, indicatorilor de performanţă şi actului de management;
  • respectarea cerinţelor legale şi de reglementare, specifice organizaţiei;
  • menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii.

Sistemul de Management al Calităţii al CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA EURODEAL este garanţia pe care o oferim clienţilor noştri că procesele care influenţează calitatea livrabilelor noastre – sunt eficace şi eficiente, ca rezultat al:

  • înţelegerii cerinţelor clienţilor, general implicite sau explicit formulate în contracte sau rezultate din reglementări legale specifice furnizării serviciilor;
  • îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor oferite pentru a corespunde nevoilor şi aşteptărilor clienţilor;
  • concentrării pe prevenirea disfuncţionalităţilor şi reducerea constantă a numărului de sesizări şi reclamaţii obiective din partea clienţilor;
  • analiza periodică a datelor în scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor;
  • instruirii profesionale permanentă a întregului personal şi utilizarea capacităţii, cunoştinţelor şi experienţei resursei umane pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite.

Conceptele de calitate sunt promovate la toate nivelurile, prin personal corespunzător calificat şi conştient de importanţa acestora în activitatea societăţii.

Convins că Sistemul de Management al Calităţii conform cu standardul SR EN ISO 9001:2015 reprezintă o şansă reală de creştere a performanţelor proceselor organizaţiei, managementul CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA EURODEAL se angajează să asigure resursele necesare menţinerii şi îmbunătăţirii continue a eficacităţii acestuia şi să asigure conformitatea cu legislaţia şi reglementările aplicabile.